Apa maksudnya beriman kepada allah melalui asmanya

Apa maksudnya beriman kepada allah melalui asmanya

Maksud dari beriman kepada Allah melalui asmanya adalah menyakini dan mengenal Allah dengan mempelajari asma Allah. Asma Allah sering disebut dengan istilah asmaul husna.

Pembahsaan

Asmaul husna artinyad adalah nama-nama yang baik. Asaul husna adalah nama-nama Allah yang mulia yang tersebutkan dalam al qur’an dan hadist nabi muhammad. Jumlah asmaul husna adalah 99 nama. Banyak ayat al qur’an yang menjadi dalil asmaul husna Allah, salah satunya adlaah surah al a’raf ayat 180

Orang yang mempelajari asmaul husna dapat meningkatkan keimanan kepada Allah. Karena dengan mempelajari asmaul husna Allah kita dapat mengetahui keagungan dan kemulian yang ada pada Allah. Hukum beriman kepada Allah bagi orang islam adalah wajib ‘ain. Yaitu kewajiban yang dibebankan kepada orang islam yan tergolong kedalam orang mukallaf.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.