Terangna tegese Tembung Tembung ing ngisor iki ​

Terangna tegese Tembung Tembung ing ngisor iki ​

Terangna tegese Tembung Tembung ing ngisor iki ​

Jawaban dan Pembahasan

Terangna tegese tembung-tembung ing ngisor iki!

 1. Dalasan tegese lan, karo, sarta.
 2. Dahat kinurmatan tegese sing diurmati banget.
 3. Ngonjukaken tegese ngucapake.
 4. Pinaringan tegese diwenehi.
 5. Kasarasan tegese kewarasan, kesehatan.
 6. Anjalari tegese sing nyebabake.
 7. Kempal manunggal tegese kumpul dadi siji, bersatu.
 8. Karahayon tegese keslametan, kabegjan, katentreman.
 9. Keparenga tegese oleha. (bolehkan)
 10. Nglantaraken tegese ngaturake.
 11. Minangkani tegese nganani, ngleksanani, nuruti.
 12. Sedhahan tegese undangan, utusan.
 13. Sawab pandonga tegese ganjaran (pahala) saka berkah donga.
 14. Kepareng rawuh tegese oleh teka. (boleh datang)
 15. Donga pangestu tegese donga supaya entuk restu.
 16. Rancag tegese dicepetne supaya ndang rampung, lancar.
 17. Murakabi tegese migunani, nyukupi.

 

» DETAIL JAWABAN «

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas : 6

Materi : Piwulang 5 – Pidato

Kata Kunci : Tegese tembung dalasan, dahat kinurmatan, ngonjukaken, lsp

Kode Soal : 13

Kode Kategorisasi : 6.13.5

BACA JUGA :  Jelaskan yang dimaksud dengan variasi dan kombinasi sepak bola​