Putri Dari AH. Nasution juga menjadi korban keganasan PKI dalam gerakan 30 September 1965 yang bernama

Putri Dari AH. Nasution juga menjadi korban keganasan PKI dalam gerakan 30 September 1965 yang bernama?

  1. Ade Ranti Sumarni
  2. Ade Irma Suryani
  3. Ade rahma Suryani
  4. Ade Maya Ranti
  5. Ade Irma Suranti

Jawaban: B. Ade Irma Suryani

BACA JUGA :  Akibat orang yang tidak mau mengeluarkan zakat fitrah adalah