Jika vadalah kelajuan aliran udara dan P adalahtekanan udara, maka rancangan bentuk sayaptersebut dibuat agar?

Jika vadalah kelajuan aliran udara dan P adalahtekanan udara, maka rancangan bentuk sayaptersebut dibuat agar?

  1. vA > vB sehingga PA > PB
  2. vA > vB sehingga PA
  3. vA
  4. vA PB
  5. vA > vB sehingga PA = PB

Jawaban: B. vA > vB sehingga PA

BACA JUGA :  Pemahaman tinggi terhadap Wawasan Nusantara dapat menghasilkan sikap​