Perdamaian merupakan nilai yang terkandung dalam sila

Perdamaian merupakan nilai yang terkandung dalam sila

Jawaban:

Sila 3 Pancasila

“Persatuan Indonesia”

Jawaban lain:

Sila 2 Pancasila

Penjelasan:

Nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila

  1. Mau bekerjasama (Mengutamakan kepentingan bersama)
  2. Menaga kesatuan dan persatuan bangsa dengan saling menghargai satu sama lain
  3. Cinta tanah air

Dengan begini, perdamaian dalam negeri akan terjaga.

BACA JUGA :  Pola irama yang monoton membuat lagu terasa