Sandangan wyanjana iku ana 3 yaiku

Sandangan wyanjana iku ana 3 yaiku

Sandangan wyanjana iku ana 3 yaiku pengkal, cakra, lan keret. Ing ngisor iki bakal tak jlentrehake apa iku sandangan, lan ingkang kalebu sandangan swara, sandangan panyigeg, lan sandangan wyanjana.

 

Pembahasan

Sandhangan iku tegese aksara ingkang dipasangake kangge ngewenehi munine vokal ingkang saged diwenehake ing tengah utawa mburine. Sandhangan iku wonten 3, antarane Sandhangan Swara, Sandhangan Panyigeg, lan Sandhangan Wyanjana.

  • Sandhangan Swara, ingkang kalebu sandhangan swara antarane kaya wulu, suku, taling, pepet, lan taling tarung.
  • Sandhangan Panyigeg, ingkang kalebu sandhangan panyigeg antarane kaya wignyan, layar, cecak, lan pangkon.
  • Sandhangan Wyanjana, ingkang kalebu sandhangan wyanjana antarane kaya pengkal, cakra, lan keret.
BACA JUGA :  Yang dimaksud sebagai fauna daerah australis adalah